سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نت ایران
تاریخ : شنبه 93/1/9 | 9:54 صبح | نویسنده : مرتضی ملازاده

منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته باغبانی گرایش فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

1- آمار:
جزوه آمار دکتر فرج اله پور

2-اصول باغبانی:
جزوه اصول باغبانی دکتر نادری دانشگاه تهران
جزوه میوه کاری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی همدان( شامل میوه های دانه ریز، معتدله و گرمسیری)
جزوه گلکاری دکتر نادری دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری دکتر دلشاد داشگاه تهران

3- فیزیولوژی پس از برداشت و ازدیاد نباتات:
جزوه ازدیاد نباتات دکتر زمانی دانشگاه تهران
جزوه  فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز


4-  گیاهشناسی و خاکشناسی:

جزوه خاکشناسی دکتر شهلا محمودی دانشگاه تهران
جزوه گیاهشناسی 1 دکتر ناهید حریری
جزوه گیاهشناسی 2 دکتر وزوایی دانشگاه تهران

قیمت جزوات در کلیه گرایش ها همراه با هزینه پست 120000 تومان است.

ر صورت نیاز به منابع با شماره تلفن های  09139380282 و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87
تاریخ : شنبه 93/1/9 | 9:50 صبح | نویسنده : مرتضی ملازاده

منابع کنکور دانشگاه آزاد- رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش مواد و طراحی صنایع غذایی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی

ریاضی عمومی:
جزوه ریاضی عمومی رشته صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی:
جزوه دکتر حامدی دانشگاه تهران

میکروبیولوژی مواد غذایی:
جزوه دکتر نیک پور دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

اصول نگهداری و کنسرو سازی:

جزوه نگهداری  مواد غذایی دکتر بهادری قدوسی دانشگاه فردوسی مشهد
جزوه کنسرو دکتر فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد

تکنولوژی مواد غذایی:
جزوه قند دکتر لبافی دانشگاه تهران
جزوه خسروشاهی دانشگاه ارومیه
جزوه تکنولوژی روغن دکتر حداد خداپرست دانشگاه فردوسی مشهد
جزوه غلات کدیور دانشگاه صنعتی اصفهان

اصول مهندسی و طراحی کارخانه:

جزوه اصول مهندسی شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه طراحی کارخانه شاهدی دانشگاه صنعتی اصفهان

قیمت جزوات در کلیه گرایش ها همراه با هزینه پست 120000 تومان است.

ر صورت نیاز به منابع با شماره تلفن های  09139380282 و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87
تاریخ : شنبه 93/1/9 | 9:49 صبح | نویسنده : مرتضی ملازاده

منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
منابع کنکور دانشگاه آزاد-رشته خاکشناسی گرایش پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته خاکشناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاک
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته خاکشناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

آمار:
جزوه آمار دکتر فرج اله پور

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک:
رده بندی حیدری دانشگاه تهران
جزوه پیدایش و رده بندی کلاس های جهاد دانشگاهی تهران

شیمی و حاصلخیزی خاک:
جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران
جزوه حاصلخیزی میرحسینی دانشگاه تهران
خلاصه کتاب حاصلخیزی مناطق خشک و نیمه خشک دکتر ملکوتی

فیزیک و حفاظت خاک:

جزوه فیزیک خاک دکتر نیشابوری دانشگاه تبریز
جزوه فرسایش و حفاظت دکتر گرجی دانشگاه تهران

رابطه آب و خاک و گیاه:
جزوه دکتر نیشابوری دانشگاه تبریز
جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان
قیمت جزوات در کلیه گرایش ها همراه با هزینه پست 120000 تومان است.

ر صورت نیاز به منابع با شماره تلفن های  09139380282 و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87
تاریخ : شنبه 93/1/9 | 9:46 صبح | نویسنده : مرتضی ملازاده

منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
 
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
 
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

شناخت و حمایت محیط زیست:
شناخت و حمایت محیط زیست دانشگاه گرگان

شناخت و حمایت محیط زیست دکتر خزایی دانشگاه صنعتی اصفهان

اکولوژی حیات وحش:

جزوه بوم شناسی حیات وحش دکتر کرمی دانشگاه تهران

زیست شناسی حیات وحش دکتر کابلی دانشگاه تهران

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری:

بیولوژی حیوانات شکاری دکتر علیزاده دانشگاه تهران

بیولوژی حیوانات شکاری دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان
پرنده شناسی دکتر کابلی دانشگاه تهران

آلودگی محیط زیست:

آلودگی آب و خاک میرغفاری
آلودگی دکتر خراسانی دانشگاه تهران

ارزیابی محیط زیست:
ارزیابی محیط زیست دکتر ماهینی دانشگاه گرگان
ارزیابی محیط زیست دکتر صفانیان دانشگاه صنعتی اصفهان

قیمت جزوات در کلیه گرایش ها همراه با هزینه پست 120000 تومان است.

ر صورت نیاز به منابع با شماره تلفن های  09139380282 و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87
تاریخ : شنبه 93/1/9 | 8:43 صبح | نویسنده : مرتضی ملازاده

منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
 
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
 
منابع کنکور دانشگاه آزاد رشته محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

شناخت و حمایت محیط زیست:
شناخت و حمایت محیط زیست دانشگاه گرگان

شناخت و حمایت محیط زیست دکتر خزایی دانشگاه صنعتی اصفهان

اکولوژی حیات وحش:

جزوه بوم شناسی حیات وحش دکتر کرمی دانشگاه تهران

زیست شناسی حیات وحش دکتر کابلی دانشگاه تهران

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری:

بیولوژی حیوانات شکاری دکتر علیزاده دانشگاه تهران

بیولوژی حیوانات شکاری دکتر همامی دانشگاه صنعتی اصفهان
پرنده شناسی دکتر کابلی دانشگاه تهران

آلودگی محیط زیست:

آلودگی آب و خاک میرغفاری
آلودگی دکتر خراسانی دانشگاه تهران

ارزیابی محیط زیست:
ارزیابی محیط زیست دکتر ماهینی دانشگاه گرگان
ارزیابی محیط زیست دکتر صفانیان دانشگاه صنعتی اصفهان

قیمت جزوات در کلیه گرایش ها همراه با هزینه پست 120000 تومان است.

ر صورت نیاز به منابع با شماره تلفن های  09139380282 و 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

برای آشنایی با شیوه دریافت جزوات بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://seedresearch.mihanblog.com/post/87